Välkommen till Hygea

Dörrarna till vår butik öppnades i början av sommaren 2019. Vi satsar stenhårt på att leta upp de bästa Nya Psykoaktiva Substanserna som finns och är 100% lagliga.

Vi använder vår långa erfarenhet när vi tar fram kemikalier & produkter som vi med stor omsorg framställer för bästa tänkbara kvalité. Vi avsätter tid, pengar och mycket arbete för att få alla substanser analyserade för att alltid kunna garantera högsta möjliga kvalitet på de substanser som säljs. Det är några av anledningarna till varför vi har en ledande ställning inom branschen.

Under våren jobbade vi med på att hitta en ersättare till den mycket populära 3F-PVP. Det tog ett tag men vi lyckades och substansen har trivialnamnet 3F-PiHP. Substansen tillhör gruppen katinoner och har strukturella likheter med 3F-PVP, alfa-PVP m. fl. som var väldigt populära under sin tid.

Hygea NPS satsar 100% på stil och klass vilket märks väl på våra försändelser, produkternas utformning samt dess innehåll. Var försändelse hanteras manuellt & skickas under kontrollerade former. Leverans av kemikalier sker i säkra förpackningar med korrekt uppmärkning. Alla kemikalier hanteras av behörig personal under former med god hygien samt efter de säkerhetsaspekter som föreligger.

Vårt primära mål är att bygga långsiktiga relationer samt erbjuda unika produkter.

Din säkerhet är viktig för oss. 

Vi är specialister på det vi gör och kan vara något dyrare än våra konkurrenter. Detta på grund av långsiktigt, hårt och stringent arbete samt dyra analyser och egna substanser.

Vi erbjuder endast ett fåtal noga utvalda produkter till försäljning åt gången. Alla inköp och lanseringar tar tid på grund av ett omfattande förarbete, detta gör att vi ibland lanserar kemikalier senare än andra försäljare.

Nyheter

Hög belastning

Vi är för tillfället väldigt hårt belastade men vi gör allt vi kan för att få klart alla beställningar så snabbt det går, men tyvärr

Läs mer »

Våra produkter kan vara hälsofarliga och är ej för mänsklig konsumtion. Vid misstanke om förgiftning ta omedelbart kontakt med Giftinformationscentralen (GIC) via nödnumret 112 eller kontakta läkare. Vi säljer ej till personer under 20 år.

This isn't just chemistry. It's the whole periodic table.

– Kelly Moran