admin

1mg Flubrotizolam

  • av

Nu finns det 1mg Flubrotizolam pellets efter önskemål, utöver 0,5mg som varit enda alternativet tills nu.

2-Me-PVP UTGÅR

2-Me-PVP utgår från sortimentet p.g.a. klassificering enligt förordning SFS 2022:1343 som trädde i kraft 2022-08-09. En ersättare kommer att lanseras väldigt snart, mer info kommer.

NY PRODUKT: 3-MPC

  • av

Vi presenterar 3-MPC som är ett metylderivat av Propylcathinone och tillhör fenylalkylamin, en undergrupp av katinoner. 3-MPC är strukturellt lik föreningarna 4-MMC (mefedron) och 4-MEC… Läs mer »NY PRODUKT: 3-MPC