Kategori: Substanser

HygeaNPS använder vår långa erfarenhet när vi tar fram Kemikalier & Produkter. De tillverkas med stor skicklighet och expertis för bästa tänkbara kvalité. Vi avsätter tid och pengar för att få alla substanser analyserade, för att alltid kunna garantera högsta kvalitet på de substanser som säljs. Det är några av anledningarna till varför vi har en ledande ställning inom branschen.

”The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.”
– Carl Gustav Jung