3-ME-PCP: Ny substans

  • av

Som första och enda återförsäljare på svenska marknaden är vi glada över att kunna erbjuda 3-Me-PCP till försäljning.

3-Me-PCP är en analog till dem populära 3-MeO-PCP och tillhör en grupp kemikalier tillhörande Arylcyklohexylaminer, vilka ofta beskrivs och kategoriseras som dissociativa, även psykedeliska inslag kan förekomma.