4F-3Me-α-PVP ersätts av 4F-3Me-α-PHP

  • av

4F-3Me-⍺-PHP är bättre på alla sätt så valet var självklart. Var du inte så förtjust i 4F-3Me-⍺-PVP men uppskattade de äldre PHP kationerna som fanns så kan 4F-3Me-⍺-PHP vara nått för dig.