DMXE: Ny substans

  • av
DMXE

 Som första och enda återförsäljare på svenska marknaden är vi glada över att kunna erbjuda DMXE till försäljning.

DMXE är ett derivat på den mycket eftertraktade och populära MXE och tillhör en grupp kemikalier tillhörande Arylcyklohexylaminer, vilka ofta beskrivs och kategoriseras som dissociativa, även psykedeliska inslag kan förekomma.

Välkommen med din beställning.