NY SUBSTANS: 1V-LSD

  • av

Vi är glada över att kunna erbjuda 1v-LSD. De säljs som blotters med 150µg aktiv substans.

Andra namn är 1-valeroyl-lysergsyra dietylamidhemi-L-tartrat, eller helt enkelt VALERIE och det är en psykedelisk forskningskemikalie och lysergamidderivat med ergolinryggrad. 1V-LSD är en prodrog till LSD och en analog till 1P-LSD. Eftersom det är en prodrog, delar den många liknande egenskaper med själva LSD men även 1P-LSD, 1cP-LSD och 1B-LSD. En substans med stor forskningspotential.

Välkommen med din beställning. Läs mer på produktsidan.