NY SUBSTANS: Flubrotizolam

  • av

Flubrotizolam är en forskningskemikalie av familjen Thienodiazepine, som interagerar med bensodiazepinreceptorerna och de har vanligtvis liknande effekter som bensodiazepiner och kan anses vara i huvudsak identiska.

Denna potenta substans är också ett fluoroderivat av Brotizolam. Anekdotiska rapporter har registrerat att effekterna av Flubrotizolam liknar Etizolam med bl.a. kraftiga lugnande och ångestdämpande effekter.