Vi lanserar 2-MEB

  • av

Som enda leverantör i Sverige erbjuder vi nu 2-MEB, 2–metyl-etylbufedron, som är en syntetisk katinon och tillhör gruppen centralstimulanta. Den är besläktad och har liknande struktur som 2-MEC, 4-MEC och 4-MMC.

2-MEB