Urintest T-CUP 6 panel

149 kr

Följ instruktionerna för att få ett korrekt provresultat.


Väldigt enkla att använda samt ger ett väldigt säkert svar.


  • Kissa i koppen upp till markeringen.
  • Ställ koppen på ett plant underlag och låt stå 5-10 minuter. (Ej längre än 10 minuter)

Dra av remsan som är markerad på burken för att se resultat. Även om det är ett svagt streck innebär det ett positivt resultat.
Se utförlig information som  medföljer varje test. Testar för följande substanser:


Bensodiazepiner / Amfetamin / Metaamfetamin / Kokain / Opiater / THC / MDMA / Ketamin


OBS: Tänk på att vissa ickenarkotiska mediciner kan ge ett så kallat “falsk-positivt-utslag”

 

Slut i lager

Det medföljer dessa enkla instruktioner för varje prov. Testet kan användas en gång. Dessa test tillhör den senaste generationen av multitest för hemmabruk. Felmarginalen är mycket mycket liten. Burken levereras plomberad och skall ej öppnas innan tillfälle för prov.

Testerna är mycket säkra.

Facebook
Twitter
Reddit
Pinterest
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Email

Våra produkter kan vara hälsofarliga och är ej för mänsklig konsumtion. Vid misstanke om förgiftning ta omedelbart kontakt med Giftinformationscentralen (GIC) via nödnumret 112 eller kontakta läkare. Du måste vara 20 år eller äldre för att beställa.