centralstimulanta

Vi lanserar 2-MEB

  • av

Som enda leverantör i Sverige erbjuder vi nu 2-MEB, 2–metyl-etylbufedron, som är en syntetisk katinon och tillhör gruppen centralstimulanta. Den är besläktad och har liknande… Läs mer »Vi lanserar 2-MEB