NPS BUTIKEN

Vi lanserar kontinuerligt nya substanser, de allra flesta tillverkar vi helt från grunden och i några fall är substanserna världsunika och går inte att få tag på någon annanstans än just här.

4F-3Me-α-PHP

Vårt nyaste tillskott 4F-3Me-α-PHP, nära besläktad med vår tidigare storfavorit 4F-3Me-α-PVP

NYHET!

4F-3Me-α-PHP

NYHET 2-meb

2-MEB är en syntetisk katinon och tillhör gruppen centralstimulantia.

 

Endast hos Hygea NPS

 

Lanseringserbjudande från 229:-

Våra produkter kan vara hälsofarliga och är ej för mänsklig konsumtion. Vid misstanke om förgiftning ta omedelbart kontakt med Giftinformationscentralen (GIC) via nödnumret 112 eller kontakta läkare. För att kunna ge den rätta första hjälpen är det viktigt att veta vad som är orsak till förgiftningen samt hur stor mängd som har förtärts. Vi har åldersgräns på 20 år för att få beställa.